MAISONDEROME INTERIOR DESIGN

Łączna suma pozyskanych dotacji: 183 345,00 zł

Projekty zrealizowane w ramach współpracy

Promocja marki MaisondeRome Interior Design - Agata Rome-Dzida poprzez udział w programie branży meblarskiej.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

183 345,00 zł