Time solutions

Łączna suma pozyskanych dotacji: 164 478,40 zł

Projekty zrealizowane w ramach współpracy

Wdrożenie długoterminowej (kompleksowej) strategii biznesowej TIME SOLUTIONS sp. z o.o. celem ekspansji na rynki zagraniczne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

150 878,40 zł

Opracowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy TIME SOLUTIONS Sp. z o.o.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

13 600,00 zł