TIR SERWIS Kamil Biesiadecki

Łączna suma pozyskanych dotacji: 895 700,00 zł

Projekty zrealizowane w ramach współpracy

Wdrożenie innowacji do przedsiębiorstwa szansą na jego rozwój i wzrost konkurencyjności

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 Innowacje w MŚP

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

103 500,00 zł

Wdrożenie nowej technologii szansą dalszego rozwoju przedsiębiorstwa

792 200,00 zł